Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ŻUBROOFKA: MIDNIGHT SHORTS w Zmianie Klimatu

7 grudnia 2022- 22:30

15PLN
KONKURS ŻUBROOFKA MIDNIGHT SHORTS
MIDNIGHT SHORTS COMPETITION
ŻUBROOKA MIDNIGHT SHORTS to konkurs skierowany do polskich i zagranicznych twórców (amatorów, niezależnych i studentów) eksplorujących w swojej twórczości przestrzenie z pogranicza horroru, czarnej komedii i absurdalnego eksperymentu.
ŻUBROOFKA MIDNIGHT SHORTS competition directed to Polish and worldwide artists – students, amateurs, independent – that explore horror, dark comedy and absurd experiment genres in their work.
————–
EVERY TIME WE MEET FOR ICE CREAM YOUR WHOLE FUCKING FACE EXPLODES
director/reżyser: Anthony Cousins
director of photography/zdjęcia: Ben Enke
music/muzyka: Kai Esbensen
USA/Stany Zjednoczone 2020, 7’
The title says it all!
Tytuł mówi sam za siebie!
BUG BITES
director/reżyser: Daniel DelPurgatorio
director of photography/zdjęcia: O’Connor Hartnett
music/muzyka: Nicholas Elert
USA/Stany Zjednoczone 2021, 8’
Some house guests are a real pain in the ass.
Niektórzy goście są prawdziwym wrzodem na tyłku.
STUFFED
director/reżyser: Theo Rhys
director of photography/zdjęcia: Piers McGrail
music/muzyka: Joss Holden-Rea
United Kingdom/Wielka Brytania 2021, 19’
A musical film about a taxidermist who dreams of stuffing a human and a man she meets online, so afraid of aging he volunteers to be her specimen. An unexpected romantic spark between them complicates their plans.
Muzyczny film o dziewczynie wypychającej zwierzęta, która marzy o wypchaniu człowieka oraz poznanym w sieci mężczyźnie, który tak bardzo boi się starzenia, że zgłasza się na ochotnika, by być jej okazem. Nieoczekiwana romantyczna iskra między nimi komplikuje ich plany.
YUMMY MUMMY
director/reżyserka: Gabriela Staniszewska
director of photography/zdjęcia: Scott Wharram
music/muzyka: Gabriela Staniszewska, Danielle Styles, Films@59
United Kingdom/Wielka Brytania 2022, 14’30”
Ignored throughout her pregnancy, Lilith’s senses her identity is being smothered by her burgeoning motherhood. Her anxieties begin to have physical manifestations – and she starts to fall apart – literally.
Ignorowana przez całą ciążę Lilith czuje, że jej tożsamość jest tłamszona przez rodzące się macierzyństwo. Jej lęki zaczynają mieć fizyczne przejawy – i zaczyna się rozpadać – dosłownie.
THE DEAD COLLECTORS
director/reżyser: Brendan Cleaves
director of photography/zdjęcia: James Anderson
United Kingdom/Wielka Brytania 2021, 12’
During a pandemic in an alternate reality, two men have the job of collecting the deceased.
Podczas pandemii w alternatywnej rzeczywistości zadaniem dwóch mężczyzn jest zbieranie ciał zmarłych.
EARWORM
director/reżyser: Bryan M. Ferguson
director of photography/zdjęcia: George Harwood
Scotland/Szkocja 2022, 1’40”
Adult Swim presents a rip roaring film about two knuckleheads facing off against a gnarly cassette tape dwelling worm that really wants inside their ear holes.
Adult Swim prezentuje szalony film o dwóch głupkach, stających do walki z potwornym robakiem zamieszkującym kasety magnetofonowe. Robak bardzo chce wejść do środka ich uszu.
THEY SALIVATE
director/reżyserka: Ariane Boukerche
director of photography/zdjęcia: Anaïs Ruales
France/Francja 2020, 19’40”
The story of a kiss. A couple kiss each other in their deserted living room. The party begins and one guest drinks the couple’s last kiss.
Historia pewnego pocałunku. Pewna para całuje się w swoim opuszczonym salonie. Rozpoczyna się impreza i jeden z gości wypija ostatni pocałunek pary.
WOLF IN DUDE’S CLOTHING
director/reżyser: Solmund MacPherson
director of photography/zdjęcia: Matt Schween
music/muzyka: N/A
Canada/Kanada 2021, 13’
A starving wolf finds a suit of human skin, crawls inside, and becomes a man.
Głodujący wilk znajduje kombinezon z ludzkiej skóry, wpełza do środka i staje się człowiekiem.
永別
PART FOREVER
director/reżyser: Alan Chung-An, Ou
director of photography/zdjęcia: Joseph Chun Fu Chang
music/muzyka: Yen-Jen, Liang
Taiwan/Tajwan 2021, 12’
In the dark hall, candles flickered faintly. A body lay in the middle of the hall. Huei and her husband Wen Hsiung came to say goodbye to Huei’s dearest sister. The seemingly calm and sad farewell ceremony seemed to hide an astonishing and dark secret…
W ciemnej sali migotały słabo świece. Na środku sali leżało ciało. Huei i jej mąż Wen Hsiung przyszli pożegnać się z najdroższą siostrą Huei. Pozornie spokojna i smutna ceremonia pożegnania zdawała się skrywać zaskakującą i mroczną tajemnicę…
LA FÉE DES ROBERTS
THE BOOB FAIRY
director/reżyser: Léahn Vivier-Chapas
France/Francja 2021, 13’
Who will best play her part: the dancing lioness or the little girl we attempt to tame? Only the Boob Fairy will know who is really worthy of her attention.
Kto najlepiej odegra jej rolę: tańcząca lwica czy mała dziewczynka, którą próbujemy oswoić? Tylko Boob Fairy będzie wiedziała, kto tak naprawdę jest wart jej uwagi.
CALVING
director/reżyser: Louis Bhose
director of photography/zdjęcia: Murren Tullett
music/muzyka: N/A
United Kingdom, Ireland/Wielka Brytania, Irlandia 2021, 11’49”
In a rural village in Ireland, a strange calf is born, and it won’t stop screaming. The local vet is called to attend, but to his surprise, on arrival he’s treated with suspicion. As the questions continue – first from the veterinary council, and then from a local farmer – the vet starts to wonder if he’s been complicit all along.
W irlandzkiej wiosce rodzi się dziwne cielę, które nie chce przestać ryczeć. Wezwany na miejsce weterynarz ku swojemu zdziwieniu jest traktowany podejrzliwie. W miarę jak pojawiają się kolejne pytania – najpierw od rady weterynaryjnej, a potem od miejscowego farmera – weterynarz zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem nie był w to od początku zamieszany.
LES DÉMONS DE DOROTHY
THE DEMONS OF DOROTHY
director/reżyser: Alexis Langlois
director of photography/zdjęcia: Marine Atlan
music/muzyka: Matthieu Lechowski, Sugar Pills, Rebeka Warrior, Lio
France/Francja 2021, 29’
Dorothy’s a film director and a bit of a loser… One night, fueled up on Heineken, she’s letting loose on her script when a call from her producer kills her buzz: “enough with the queer comedies, it’s time to start making mainstream films”. To avoid sinking to the deepest depths of despair, Dorothy seeks comfort in her favorite TV show “Romy the Vampire Slayer”. Unfortunately, her own demons show up…
Dorothy jest reżyserką filmową i trochę nieudaczniczką… Pewnego wieczoru, gdy pijana pracuje nad scenariuszem, telefon od producenta zabija jej zapał: „dość queerowych komedii, czas zacząć robić filmy mainstreamowe”. Aby nie wpaść w rozpacz, Dorothy szuka pocieszenia w swoim ulubionym serialu „Romy, pogromca wampirów”. Niestety, pojawiają się jej własne demony…
Wydarzenie w ramach 16. ŻUBROOFKA SHORT FILM FESTIVAL

Details

Date:
7 grudnia 2022
Time:
22:30
Cost:
15PLN
Event Category:
Website:
https://bilety.bok.bialystok.pl/rezerwacja/termin.html?id=3342

Venue

Zmiana Klimatu
Warszawska 6
Białystok, 15-063 PL
+ Google Map