> ADRES
Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6, 15-063 Białystok

> TELEFON
576 907 106

> REZERWACJE:
>kliknij< aby dowiedzieć się jak ich dokonać

> OFERTY KONCERTOWE ORAZ INNYCH WYDARZEŃ
koncertywzmianie@gmail.com

> BIURO:
klimatuzmiana@gmail.com

> GODZINY OTWARCIA
piątek i sobota:     20:00 – 28:00
+ podczas innych wydarzeń (kalendarz imprez)

Godziny i dni otwarcia ulegają zmianie, jeśli wymaga tego sytuacja, np: koncert, spektakl itp. Zmiany w tej materii podajemy w zakładce „Kalendarz wydarzeń”.

> FAKTURA
Od dnia 01.01.2020 osoby chcące uzyskać FAKTURĘ VAT zobowiązane są zgłosić ten fakt osobie obsługującej przed wystawieniem rachunku.